9.6.09

Giấc mơ trong mộng - Tình khúc Đức Huy (Vol.1)

Giấc mơ trong mộng - Tình khúc Đức Huy

Giấc mơ trong mộng - Tình khúc Đức Huy
Dream in dream - Love songs of Duc Huy
Guitar performed by Rodrigo Rodriguez
Romantic Guitar | 1CD | APE-CUE | CBR 400-500 Kbps | 2003 | 120 Mb
or MP3 | 320 Kbs | 70 MB
Publisher:unknown | Language: No

"I would highly recommend this CD to you all. It is wonderful romantic performed by Rodrigo Rodriguez"

Tracklist:

01.Wings of sea birds: fly!
02.Drizzle
03.Forget your heart
04.Young eyes
05.One love
06.The most beautiful summer
07.The hundred years lover
08.The sound of night rain
09.The heart in jail
10.And the heart is becoming happy again

or in Vietnamese:


01.Bay đi cánh chim biển
02.Cơn mưa phùn
03.Để quên con tim
04.Màu mắt nhung
05.Một tình yêu
06.Mùa hè đẹp nhất
07.Người tình trăm năm
08.Tiêng mưa đem
09.Trái tim ngục tù
10.Và con tim đã vui trở lại

No comments:

Post a Comment